Att aldrig göra avkall på undersökning eller ögonen

Vi undersöker din syn och dina ögon grundligt. Vi tror på att undersökning måste få kosta pengar för att den ska bli ordentligt gjord. Skänker vi bort vår kunskap är risken stor att det bli slentrianmässigt gjord.

Hos oss
blir din syn och dina ögon noggrant undersökta, där vår kompetens och instrument ger möjlighet att inte bara vara precisa i synkvalitén, utan också skilja, bedöma och analysera normala ögon från det onormala - för att slutresultatet ska bli det bästa.
Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss