En undersökning är så mycket mer än bara styrkor

En syn- & ögonundersökning är oavsett synproblem viktig att göra regelbundet. I unga år krävs ett tätare intervall liksom för den äldre generationen. Allt bestäms utifrån dina förutsättningar, din ålder, sjukdomsärftlighet och behov.

Undersökningen omfattar förundersökning med bland annat tryckmätning, undersökningar av ögat samsynfunktion, refraktion/synfel samt yttre och inre undersökning av ögat. Utifrån de basmomenten av undersökningen kan vi avgöra om fler undersökningar behöver göras.

Vi har
möjligheten och kompetensen att vidare undersöka topografi, synfält (avancerad) och ögonbotten (ögonbottenfotografering samt OCT) med avancerade instrument.

Vi har möjligheten att undersöka ögonen dilaterad (vidgad pupill med droppar) samt i cykloplegiskt tillstånd (utan möjlighet att ackommodera med droppar).

Detta innebär att vi undersöker och följer upp ögon och syn vid olika tillstånd, t.ex.:

Vid behov av regelbunden undersökning erbjuder vi Ögonhälsoavtal - läs mer här!

Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss