Vi undersöker och följer upp tillstånd inom ögonhälsa

  • Kontaktlinser vid ögonsjukdomar är ibland det mest lämpliga alternativet för att få en tillfredställande synskärpa. Den vanligaste ögonsjukdomen att behandla med kontaktlinser är Keratoconus och PMD. Men faktum är att torra ögon ibland även behandlas framgångsrikt med specialkontaktlinser. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

  • Gråstarr, även kallat katarakt, är en förändring som gör att ögats lins blir gumlig vilket ger dimsyn, bländningsbesvär och försämrad kontrastseende. Detta tar i regel några år från debut, men kan även gå snabbt. Vi kontrollerar om du har gråstarr och om det är lämpligt med operation. Risken för komplikationer vid gråstarr-operation är låg.

  • Ögonbottenfotografering vid diabetes sker i regel på sjukhus. På grund av lång väntetid hjälper vi även till med detta privat. Vi har godkänd utbildning och arbetar efter samma premisser som sjukhusen. Vi skickar alltid ett protokoll till behandlande diabetesläkare och vid behov remitteras du till ögonklinik.

  • Ärftlighet för glaukom och andra ögonsjukdomar som ofta inte har några symptom bör göras regelbundet. Vi har kompetensen och rätt instrument att upptäcka dessa ögonsjukdomar och remitterar alltid vidare vid misstanke.

  • Åldersförändringar i gula fläcken, AMD är en av de vanligare ögonsjukdomarna när vi blir äldre. Denna sjukdom kan ge allvarlig synnedsättning. Vid misstanke om behov av åtgärd, remitterar vi till ögonläkare. Vi erbjuder dessutom lösning och produkter som kan hjälpa vid synnedsättning.

  • Torra ögon är i dagens miljö mer regel än undantag. Oavsett grad har vi ett stort antal behandlingsmetoder som reducerar dina problem. Dessutom behöver det inte alltid utgöra ett hinder för minisklerala kontaktlinser.

Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss