Har jag samsynsproblem?

• Trötthet vid läsning
• Huvudvärk efter läsning
• Stänger/Håller för ett öga vid läsning
• Läsning går bara i 10 minuter
• Koncentrationsbesvär
• Suddigt/dubbelt vid läsning
• Svårigheter med omställning från nära till långt
• Svårigheter med omställning från långt till nära
• Yr och svårt att se på 3D-tv/bio.

Vad kan man göra för hjälpa?

Ögonens samarbetsförmåga och ackommodations- förmåga kan alla gånger förbättras. Vi jobbar metodiskt med synträning för att förbättra uthålligheten och flexibiliteten.

Synträningen utförs främst framför dator med ett synträningsprogram, i hemmijö. Uppföljning görs individuellt med några veckors mellanrum hos oss.

Fungerar det och vad är målet?

Vetenskap och väl beprövad erfarenhet visar att synträning ger stora förbättringar i patientens samsyn om den utförs korrekt.

Målet är att förbättra samsyn, ackommodation och minska symptomen till en grad där man längre inte uppfattar några problem. Normal synträningstid är 5 gånger i veckan under ca 2-4 månader.

Vad är en barnundersökning?

En barnundersökning är en djupgående undersökning av samarbetet mellan ögonen. Ögonen måste fungera som ett system och ibland kan detta vara ett hinder. Många gånger kan detta förbättras väsentligt till en grad där det inte längre uppfattas som ett problem. Detta slutar många gånger inte med glasögon utan i stället synträning. För detta finns ingen åldersgräns varken uppåt eller nedåt.

Med HTS-synträningsprogram arbetar du självständigt hemma med din ordinerade synträning, ca 20 minuter varje vardag. Förväntad synträningstid är 2-6 månader, men mycket individuellt. Vi samarbetar med flertalet skolor där barn liksom äldre kommer till oss för att djupare analysera detta och många har genom åren blivit hjälpta av HTS efter individuellt framtaget synträningsprogram.

Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss