Att skydda ögonen kan vara den viktigaste investeringen i ditt liv

Många arbetsplatser har ett krav på skyddsglasögon. Enligt gällande EU-direktiv måste dessa vara godkända och leva upp till den standard som krävs. Risk för mekanisk, kemisk eller påverkan genom skadlig strålning förekommer på många arbetsplatser. Specialanpassade glasögon underlättar därför personalens användande av skyddsglasögon.

Vi samarbetar med flertalet stora företag där vi levererar skyddsglasögon. Oavsett om ni är ett stort eller litet företag - tala med oss om CE-godkända skyddsglasögon, så kan du känna dig trygg.
Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss