Har du besvär framför skärmen på arbetet?

Nästan alla arbeten idag innebär att vi sitter mer eller mindre framför skärmarbete. Många gånger kan detta bli besvärande för både synen och för kroppen.

Enligt AFS 1998:5, Arbetsmiljöverkets kungörelse om ”Arbete vid bildskärm”:
6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer.”

Vi har utbildad personal med synergonomi, tidigare kallad arbetsmedicin. Vi har de kvalifikationer och kompetenser inom terminalglasögon för att du på bästa sätt ska få god synkomfort.

Vidare citat ur kungörelsen: ”Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.”

Hos oss hittar du terminalglasögon och glas ur ett lämpligt kostnadseffektivt sortiment. Vill ditt företag eller det företag du arbetar på ha offert för terminalglasögon får ni gärna kontakta oss. Vi arbetar idag med stora och små företag där vi tillhandahåller terminal-, skydd- och specialglasögon.Holms Optik - Drottninggatan 7, Helsingborg - 042-135447 - www.holmsoptik.se - © 2018 Holms Optik Kontakta oss