Kan vi begränsa ett barns närsynthet?

Upp till 49,7% av 12-13 åringar är närsynta*.
Om vi kan begränsa utvecklingen hos barn kan vi också minska dioptritalet, ögats längd och därmed närsyntsrelaterade ögonsjukdomar.

*Myopisation: The refractive tendancy in teenagers. Prevalence of myopia among young teenagers in Sweden.

Vilka möjligheter finns att begränsa närsynthet?

Hos oss erbjuder vi i första hand två möjligheter för ett yngre barn att bromsa närsynthetsutvecklingen. Vi gör även upp en plan över hur vi bör följa barnet och se hur effekten blir.

Ortokeratologi / Nattlinser

Ortokeratologi, eller nattlinser, är en lins som bärs endast nattetid för att forma om hornhinnan. På detta sett kommer den som genomgår detta se bra på dagen utan kontaktlinser eller glasögon. Man har sett stor indikation på att det också bromsar utvecklingen av närsynthet om det påbörjas i tid.

MiSight

MiSight är en mjuk endagslins som fungerar på många barn. Enligt studier* har barn som använder MiSight 59% lägre utvecklingsgrad (0,54D) jämfört med kontrollgruppen. Dessutom hade barnen även lägre tillväxt av ögats längd (0,24 mm). Vi har utbildning och erbjuder denna lins!

Boka tid direkt! Det tar bara en minut.