2021-03-03 skrev HD en artikel om blått ljus och inverkan på våra ögon. En sak är säker – frågan är definitivt inte utredd och mer forskning och klarhet behövs. Men vad vi vet i dag kan du delvis hitta i artikeln där HD intervjuat vår optiker Gustav Brinkby.

https://www.hd.se/2021-03-03/allt-mer-skarmtid-sa-paverkas-ogonen