Nattlinser eller ortokeratologi låter för bra för att vara  sant.

Det är inte Science Fiction. Bara Science. Nattlinser formar om hornhinnan på under natten – för att sedan se bra på dagen – utan linser! Se videon nedanför för att få en bättre förståelse för vad nattlinser är.

VAD ÄR NATTLINSER?

Nattlinser, eller Ortokeratologi, är en temporär och reversibel formändringsprocess av hornhinnans yttersta lager, epitelet. Med reversibel menas att formändringen inte är bestående utan att hornhinnan återgår till sin ursprungliga form om behandlingen avslutas.

VARFÖR fungerar det?

Med modern teknologi och utbildning inom området är det nu möjligt för oss att noggrant och exakt undersöka hornhinnans form samt att kunna beräkna kontaktlinser med en form som på ett kontrollerat och säkert sätt kan ge de önskade effekterna på ögats brytkraft. Nattlinser har härigenom blivit ett säkert alternativ till kirurgisk behandling av närsynthet.

Hur ANVÄNDS NATTLINSER?

Genom att sova med linserna sker förändringsprocessen medan man sover och man har en bra synskärpa på dagtid utan att använda vare sig glasögon eller kontaktlinser.Linserna används varje natt eller i vissa fall färre nätter för att bibehålla stabil synskärpa. Avsikten med nattlinser är att slippa kontaktlinser eller glasögon under den vakna tiden.

Vad kostar nattlinser?

Startavgiften tas ut i samband med att men efter undersökning bestämmer sig för att testa nattlinser.. När du sedan känner dig nöjd påbörjas månadsavgiften i 12 månader.
I avgifterna ingår kontaktlinser, eventuella skiften och samtliga undersökningar.

0
I STARTAVGIFT
0
I MÅNADSAVGIFT

Boka tid direkt! Det tar bara en minut.