Närsynthet ökar bland barn och ungdomar.

Förekomsten av närsynthet (myopi) förväntas öka väsentligt när vår livsstil förändras, med barn som ägnar sig åt mer aktiviteter där de tittar på nära håll, såsom användning av digitala enheter, pluggande och läsning, och tillbringar mindre tid utomhus. Ärftliga, beteende- och miljörelaterade faktorer spelar också roll.

Att diagnostisera ditt barns närsynthet tidigt korrigerar inte bara dess syn nu, utan kan även hjälpa till att bromsa utvecklingen av närsynthet och bevara framtida synhälsa.

0
0

#myopiprogression #ortok #ortokeratologi #nattlinser #miyosmart #misight #begränsanärsynthet 

Boka tid direkt! Det tar bara en minut.


Vilka möjligheter finns att begränsa närsynthet?


Man har länge kunnat korrigera närsynthet. Nu kan vi behandla det. Hos oss erbjuder vi tre möjligheter för barn med närsynthet att bromsa utvecklingen och minska utvecklingen av närsyntsrelaterade ögonsjukdomar som glaukom, förändringar i gula fläcken och näthinneavslossning. 

Vi gör även upp en plan för att 
följa barnet och ser hur effekten blir.


Ortokeratologi

Ortokeratologi – eller nattlinser – är en lins som bärs endast nattetid för att forma om hornhinnan. På detta sett kommer den som genomgår detta se bra på dagen utan kontaktlinser eller glasögon. Studier visar upp till 60% minskande utveckling.

Vi har utbildning och erbjuder ortokeratologi från 8 år.


STELLEST eller MiYOSMART

Två av våra leverantörer har utvecklat glas för barn och närsynta. Detta innbär ett speciellt utformat glas för att minska utvecklingen (progressionen) av närsynthet. Studier visade att vi minskar utvecklingen med upp till 60%.

Vi är certifierade och erbjuder detta glas från 8 år.


MiSight

MiSight är en mjuk endagslins som fungerar på de flesta barn. Ensligt studier har barn som använder MiSight 59% lägre utvecklingsgrad och minskad tillväxt av ögats längd jämfört med en vanlig kontaktlins.

Vi har utbildning och erbjuder denna lins från 8 år.


Boka tid direkt! Det tar bara en minut.