Ögonen är mer 
komplicerade
än du tror.

Våra specialistområden är inriktade på att lösa synproblem på bästa sätt. Dessutom har vi möjlighet att undersöka dina ögon på djupet med diagnostiska droppar.

Syn och ögonundersökning

En syn- & ögonundersökning är oavsett synproblem viktig att göra regelbundet. I unga år krävs ett tätare intervall liksom för den äldre generationen. Allt bestäms utifrån dina förutsättningar, din ålder, sjukdomsärftlighet och behov.

Undersökningen omfattar förundersökning med bland annat tryckmätning, undersökningar av ögat samsynfunktion, refraktion/synfel samt yttre och inre undersökning av ögat. Utifrån de basmomenten av undersökningen kan vi avgöra om fler undersökningar behöver göras.

Vi har möjligheten och kompetensen att vidare undersöka topografi, synfält (avancerad) och ögonbotten (ögonbottenfotografering samt OCT) med avancerade instrument.

Utökad ögonundersökning

Vi har möjligheten att undersöka ögonen dilaterad (vidgad pupill med droppar) som gör att vi har möjlighet att se ytterligare djupare i ögonen för att på ett säkert sätt avgöra hur dina ögon mår. Vissa symptom kräver dilatation. Ta alltid med solglasögon då bländning är vanligt efter dilatation upp till 3-5 timmar.

Hos vissa patienter, främst barn och ungdomar, utför vi undersökning i cykloplegiskt tillstånd (utan möjlighet att ackommodera) med droppar. Detta gör att vi på ett säkert sätt kan få fram den eventuella styrka som finns dold. Detta är en del av det vid kallar Barnundersökning.

Ögonförändringar

Nedan följer de vanligaste ögonförändringarna.

Gråstarr

Gråstarr, även kallat katarakt, är en förändring som gör att ögats lins blir grumlig vilket ger dimsyn, bländningsbesvär och försämrad kontrastseende.

Den åldersrelaterade typen som är den absolut vanligaste tar i regel några år från debut – men kan även gå snabbt.

Vi kontrollerar om du har gråstarr och om det är lämpligt med operation. Vid behov kan du bli remitterad direkt av oss till ögonkirurg för operation. Du väljer själv var du vill bli remitterad. Risken för komplikationer vid gråstarr-operation är låg.

Grön starr / Glaukom

Grön starr, även kallat glaukom, finns i olika typer där den vanligaste typen är öppenvinkelglaukom. Gemensamt för alla typer av glaukom är att vår synnerv inte klarar av det ögontryck som finns – varpå vårt synfält skadas.

Den vanligaste typen av glaukom kommer smygande utan symptom – varför det är viktigt att upptäcka det i tid!

Vid undersökning av glaukom görs alltid en undersökning med dilaterande/vidgande droppar, synfältsmätning, ögontryck samt undersökning av öga och näthinna. Det utförs alltid fotografering med OCT av synnerven.

En samlad bedömning görs för ev. remittering till ögonläkare. Vid resultat inom normala gränser kan optometrist följa upp beroende på ålder, ärftlighet och fynd.

Diabetes och ögon

Diabetes är ingen ovanlig sjukdom och kan ge skador på ögat men framförallt på näthinnan. Vid diabetes kan blodkärlen ge upphov till läckage och blödningar uppstå.

Ögonbottenfotografering vid diabetes sker i regel på sjukhus. På grund av lång väntetid hjälper vi även till med detta privat. Vi har godkänd utbildning och arbetar efter samma riktlinjer som sjukhus. Vi skickar alltid ett protokoll till behandlande diabetesläkare och vid behov remitteras du till ögonläkare.

AMD / Åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration, även kallat AMD, är förändringar vid gula fläcken. Detta är vanligare ju äldre vi blir och finns i två varianter – torr och våt.

Den torra varianten är den vanligaste typen och kan ge upphov till att det blir svårare att känna igen ansikten, svårare att läsa mindre text (hoppar och rör på sig) och att raka linjer kan upplevas böjda och krokiga.

I första hand gäller det att skydda sina ögon mot det som påverkar. Delar av solens UV-strålar samt blått ljus (LED) penetrerar hela vägen till gula fläcken och kan påverka förloppet. Även rökning är en stor bidragande faktor.

Man kan även förbättra seendet med förstorande hjälpmedel och filterglas. Läs mer om filterglas här.

Den våta varianten uppträder vid att nya kärl uppkommer i och omkring gula fläcken. Detta ger upphov till läckage av dessa kärlen och besvären kommer ofta fortare och det kan vara nödvändigt med injektion på sjukhus, s.k. anti-VEGF.

Du kan själv kontrollera om du har tecken på AMD genom att göra testet nedan

Ögonförändringar som vi undersöker

Vi undersöker ögonförändringar som t.ex kan finnas i släkten. Vid behov remitterar vi till ögonläkare eller lämplig instans.

KATARAKT – GRÅ STARR

Vi undersöker och konstaterar om du har gråstarr. Vid mogen gråstarr remitterar vi om du vill till ögonkirurg.

GLAUKOM – GRÖN STARR

Glaukom är vanligare om det finns hos föräldrar eller syskon. Vid undersökning genomgår man flera moment och vid avvikande från normen remitterar vi till ögonläkare.

DIABETESSCREENING

Görs i regel på ögonsjukhus – men även hos oss. Vid förändringar över mild nivå remitteras patienten vidare till ögonläkare. Även behandlade diabetesläkare underrättas.

ÅLDERSRELATERAD MAKULADEGENERATION – AMD

Vid undersökning av gula fläcken ser vi i vilket stadie och om man har detta. Vid misstanke om allvarlig eller våt form, remitteras man alltid vidare till ögonläkare.

Boka tid direkt! Det tar bara en minut.