Det var med glädje som Gustav Brinkby och kollegan, tillika optometrist, Göran Skjöld började året med föreläsning för NÄE 2022 (Finska optometridagarna) om glaukomprojektet, drivet i Region Skåne av Sveriges Optikerförbundet, med projektledare Göran Skjöld. Föreläsningen togs emot bra och kommer driva på utbildning och riktlinjerna för liknande koncept även i Finland. Väldigt roligt och glädjande!

Projektet grundade sig i den höga belastningen på ögonsjukvården som idag finns och resultatet visade hur adekvat hantering hos optiker och optometrister, av personer med ökad risk att utveckla glaukom, bidar till att minska denna belastning. I vårt fall där glaukomundersökning tar tid från den högspecialiserade vården kan optometrister vara till mycket stor nytta. Behovet av att få just en adekvat undersökning och bedömning och vid behov bli remitterad till sjukvården är stor.

Vill du läsa mer kan du göra det på www.optoteam.nu där Gustav Brinkby skriver artiklar för optiker och optometrister.