2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta. Vi kallar detta myopiprogression. Det innebär att fler […]
Närsynthet ökar bland barn och andelen med hög närsynthet blir större och större. Orsakerna pekar tydligt […]