Även om våren är förhoppningsvis bara någon månad bort så har vi redan nu många nyheter!
September har kommit och vi började månaden men inköp på vår interna inköpsmässa i Stockholm. Nya […]
2050 beräknas hälften av världens befolkning vara närsynta. Vi kallar detta myopiprogression. Det innebär att fler […]
Närsynthet ökar bland barn och andelen med hög närsynthet blir större och större. Orsakerna pekar tydligt […]