Närsynthet ökar bland barn och andelen med hög närsynthet blir större och större. Orsakerna pekar tydligt på användning av digitala enheter, mindre aktivitet utomhus samt ärftliga, beteende- och miljörelaterade faktorer.

Att diagnosticera ett barns närsynthet och hantera det enligt senaste vetenskap kan bespara barnet stora problem med seendet och ögonsjukdomar i framtiden.

Hos oss finns tre alternativ för att bromsa utvecklingen av närsynthet med upp till 60%. Ett av dem är glaset MiYOSMART från Hoya som vi är en av få optiker i landet att vara certifierade för.